Udstyr og undersøgelser

Lægerne udfører:

 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Tympanometri (undersøgelse for væske i mellemøret)
 • Audiometri (høreprøve)
 • CRP måling
 • Urin mikroskopi
 • Alm småkirurgi (fjernelse af modermærker, åbning af bylder, syning af sår m.m.)
 • Blodprøvetagning i enkelte tilfælde
 • Blodtryksmåling
 • Årskontroller ved kroniske sygdomme.

 

Sekretærerne udfører:

 • Elektrokardiografi (EKG)
 • Urinundersøgelse for protein, blod, leucocytter og sukker
 • Graviditetsprøve (urin)
 • urindyrkning
 • Resistensbestemmelse
 • Instruktion i hjemmeblodtryksmåling

 

Sygeplejersken udfører:
 • Vaccinationer
 • Blodprøvetagning
 • Halspodning
 • Blodtryk
 • Høreprøve
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Undersøgelse for væske i mellemøret
 • Svangre undersøgelse (sammen med lægen)
 • Diverse laboratorieundersøgelser
 • Hjertekardiogram
 • Sårskift
 • Forebyggelseskonsultation
 • Fjernelse af ørevoks
 • Urinmikroskopi og dyrkning
 • Tympanometri(undersøgelse for væske i mellemøret)
 • Rejsemedicinsk vejledning
 • Prævention