Kørekorts attest

Fornyelse af kørekort ved 75 år kræver ikke længere en lægeerklæring.

Pr.1.Juli 2017 skal kørekortet fornyes via Borgerservice. Husk at tage et foto med derned.

Ved tvivlsspørgsmål skal Borgerservice kontaktes.

OBS ved taxa chaufførkort kontakt klinikken for tid.