Attester

Attester og lægeerklæringer er lægelige dokumenter af meget varierende omfang og indhold.

Attester forekommer fra offentlige myndigheder, forsikring- og pensionsselskaber, arbejdsgivere og mange andre.

Der skal ALTID aftales tid til attestarbejde og det skal foregå ved telefonisk eller personligt kontakt  i klinikken. Da der er et stort antal meget forskellige attester, er det vigtigt at vi
får tilstrækkelige oplysninger om hvilken attest det drejer sig om. Hav derfor altid attesten foran dig, når du bestiller tid.

Kommunale attester modtager vi elektronisk og vi indkalder patienten, så her behøves det ikke at ringe ind for tid.